Site Loader


Za socialismu bylo modelářství jedním z úniků od tamního systému, ale podstatné bylo, že na něj měli lidé dostatek času. V současné době je to s volným časem poněkud horší, protože mnoho lidí je přetažených a unavených nejen z pracovního procesu, ale i z mnoha povinností, které nám současná společnost ukládá. I přesto je modelčina jedním z koníčků, které stále baví tisíce nadšenců v naší zemi, a řadu lidí ze zahraničí. Je to zároveň koníček poněkud zemitý a velmi klidný a lze jej doporučit každému, kdo má zájem žít vyrovnanějším životem.

YouTube downloader

Modelářství se dělí do několika základních skupin. První z nich jsou letecké modely, které se dělí do podskupin modelů vystavovaných (plastikových) a modelů létajících. Velmi početnou skupinu modelářů tvoří železniční modely, je to nádherný koníček, který však vyžaduje velké volné prostory. Do třetí významné skupiny řadíme automobilové modely, z nichž některé jsou rádiem řízené, a ty ostatní jsou pouze výstavními kusy.

železniční modelářství

Modeláři potřebují návody i inspiraci

Modelařina je velmi náročná na trpělivost a také na znalost pracovních postupů a technické detaily jednotlivých modelů. Proto potřebujete mít k dispozici řadu materiálů, z nichž některé významné lze objevit i na sociálních sítích. Nesmírně cenné jsou také videozáznamy z projektování a výstavby železničního modelářství, postupy při sestavování plastikových modelů letadel, vyvažování křídel házedel a mnoho dalších situací.

modelová železnice

Videa ukládaná na YouTube jsou sice k dispozici každému z vás, ale jejich vlastník je vždy jen jeden a ten má výhradní právo s materiálem nakládat podle svého uvážení. Může se tedy stát, že jednoho dne video z YouTube zmizí nenávratně pryč. Proto byste měli, dokud je video stále k dispozici, využít software pro jeho stažení YouTube downloaderem mp4 a uložit si jej k sobě na počítač nebo mobilní telefon či tablet.

Post Author: deamadre.cz