Site Loader


Jednou ze základních daní v naší zemi je i daň z přidané hodnoty. Tu platíme pokaždé, když si něco kupujeme. Podle našeho zařazení ji však platíme buď přímo, nebo nepřímo. A na tom záleží především při velkých obchodních transakcích. Pokud se zajímá o prodej sro plátce DPH Companies and offices, pak bude zdánlivě platit menší obnos, než kdyby plátcem nebyl. V tomto případě, jelikož koupě firmy není nic levného, se jedná o poměrně velkou sumu peněz, kterou tímto zdánlivě ušetří. Ovšem jen zdánlivě.

počítání DPH

Plátce DPH ji ve skutečnosti odvádí nikoliv průběžně, jako ostatní, nýbrž jednou za rok na konci účetního období. Týká se to především právnických osob, tedy firem, avšak patřit sem mohou živnostníci i fyzické osoby, které o to požádají. V případě, že jsme plátcem DPH, musíme pečlivě schraňovat veškeré faktury a daňové doklady, které dostaneme. Z nich potom totiž nakonec vypočítáme (či ji vypočítá účetní) částku, kterou musíme jako daň z přidané hodnoty odvést.

DPH platíme obvykle průběžně

Pro většinu z nás je samozřejmě mnohem výhodnější, pokud ji platíme průběžně. Je to pouze u skutečně velkých transakcí, které mají právě podnikatelé, kdy se nám vyplatí ji platit až na konci, neboť i zde můžeme uplatnit nejrůznější slevy a úlevy. Samozřejmě, ne všechny firmy jsou plátci DPH. Zejména ty menší jimi nejsou, stejně jako drobní živnostníci, neboť tito nemají tak velký objem nákupu a prodeje. Je proto pro ně výhodnější tuto daň platit hned. Navíc také odpadne nutnost mít dostatek financí, abychom ji mohli na konci účetního období zaplatit.

Rozdíly zde tedy jsou, a ačkoliv se najdou lidé, pro které je tato odložená platba DPH výhodná, většina z nás bude mnohem spokojenější s jejím průběžným placením, kdy si s ní nemusí v daňovém přiznání dělat příliš velkou hlavu, neboť ji již odvedli. Ovšem, jak již bylo řečeno, u podnikatelů je to poněkud jinak.

Post Author: deamadre.cz