Site Loader

Pro začátek zpráva ze statistiky nezaměstnanosti na portále Ministerstva práce a sociálních věcí:
V LEDNU STOUPL POČET HLÁŠENÝCH VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST NA ÚŘADECH PRÁCE O 6,5 % NA 230 728 OSOB.
Zpráva na vás nemusí působit zrovna pozitivně, ale věřte, že i na úřadech práce vám mohou pomoci. Vaše první cesta po ukončení pracovního poměru by totiž měla vést právě na úřad práce.
muž bez peněz
Ze dvou prostých důvodů:
Pokud se stanete nezaměstnaným po celý kalendářní měsíc, jste povinni ze zákona hradit zdravotní pojištění v minimální výši, tj. pro letošní rok 13,5 % z minimální mzdy 12.200,- Kč, což je 1.647,- Kč.
Příklad: Ukončíte pracovní poměr 28.2.2018 a od 1.3.2018 nikde nepracujete, nejste evidováni na úřadu práce, nejste osobou, za kterou je stát plátcem pojistného. Pokud bude tento stav trvat po celý měsíc březen, tj.  nezaměstnanost od 1.3.-31.3.2018, pak musíte uhradit na své zdravotní pojišťovně „keš“ 1.647,- Kč. Jinak vám vzniká dluh a následná penalizace. Věřte, že zdravotní pojišťovny nevymáhají dlužné částky ihned, ale po čase. A to vám může naběhnout hodně neslušné penále.
tři čtyřlístky
Tudíž, i za předpokladu, že vám nevznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti, zaevidujte se na úřadu práce a stát za vás bude platit zdravotní pojištění!
Roky evidence na úřadu práce se vám za určitých podmínek počítají do let odpracovaných pro nárok důchod.
Vyvolávám vám to úsměv na rtech, že ve dvaceti vás důchod nezajímá?
Zkuste uvažovat se mnou: V poslední době, kdy se od 1.1.2010 nehodnotí doba studia pro nárok na starobní ani invalidní důchod, pro ročníky narozené v roce 1971 bez rozdílu pohlaví se již nebudou započítávat vychované děti, kdy se hranice pro odchod do důchodu pravděpodobně ustálí na 65 letech + nechtěně získané občasné doby nezaměstnanosti, bude čím dál těžší splnit limit odpracovaných let pro nárok na důchod.
Pravda, evidence na úřadu práce sebou nese i povinnosti uchazeče o zaměstnání, které vám nemusí v plné míře vyhovovat.  Musíte spolupracovat, aktivně vyhledávat práci, dostavovat se na sjednané schůzky, možná i vystát frontu na svého poradce, poslouchat nářky ostatních. To vše můžete, ale i nemusíte. Je na vás, co si vyberete – zda hořkost nezaměstnanosti anebo uvidíte možnost zajít na úřad práce jako na jeden z nástrojů, jak získat zaměstnání. A když už ne zaměstnání, můžete získat kontakty na nové zaměstnavatele. Anebo potkáte kamaráda, který práci má a zrovna ví o práci i pro vás nebo vás doporučí. Je zjištěno, že na doporučení zaměstnavatelé velmi a rádi „slyší“. Mnozí zaměstnavatelé vyplácejí i odměny svým zaměstnancům za to, že přivedli do firmy spolehlivého zaměstnance.
      Je statisticky dokázáno, že až 20 % zaměstnanců najde uplatnění přes tzv. employee referral (doporučení zaměstnance)!
 zvětšovací sklo
Přiučíte se jednání v nově vzniklé situaci – jak se o sebe postarat, jak se poprat o své místo na slunci. Vy můžete všechno. Všechno, co si vysníte, ale musíte pro to mnohé udělat.

Post Author: deamadre.cz