Site Loader

Na první pohled se může zdát, že je skákání natolik bezpečné, že se přece nemůže nic zlého přihodit. Jestliže pozorujete profesionály, kteří toto náčiní využívají k tréninku nebo jako součást sportovní disciplíny, může vám připadat létání vzduchem nad pružnou podložkou nesmírně snadné. Zdání však klame, neboť záleží na mnoha okolnostech, které působí na úhel odrazu a dopadu osoby pohybující se vzduchem .
zábava na trampolíně
Množství tělesného tuku – Čím objemnější a těžší tělesný korpus máme, tím problematičtější pohyb na trampolíně. Lidé s nadváhou a obezitou mívají problém udržet rovnováhu, častěji dochází k pádům, nestabilitě a také k dopadům na okraj plochy. Mnoho nebezpečných úrazů vzniká podceněním nářadí a nejvíce takových případů bylo zaznamenáno ve Spojených státech, kde je celosvětově nejvyšší míra obezity.
Kondice – Dobrá tělesná kondice je základním předpokladem stálého zdraví. Můžeme ji upevnit právě skákáním, ale pokud jsme začátečníci a teprve tomuto nezvyklému pohybu přivykáme, může nás překvapit jistá neohrabanost a nechtěné dopady pod šikmým úhlem k okraji pružné plochy.
skákající dívka
Hmotnost – čím vyšší hmotnost cvičence, tím více stoupá hodnota setrvačné síly, a tím je také obtížnější v případě nevhodného dopadu korigovat jeho následky. I svalnatí lidé mohou mít problémy, zvláště ve chvíli, kdy zkouší nové cvičební prvky. Pokud jste poměrně zdatní a rádi byste do cvičební sestavy zařadili i salto, začněte se saltem vzad. Je snáze proveditelné, ale měli byste jej provádět vždy pod dozorem někoho zkušeného.
Věk – je známo, že malé štíhlé a lehké děti se tu pohybují s lehkostí vánku. Pokud jsou ale rozdováděné, snadno dochází k úrazům, zvláště je-li na trampolíně početnější skupinka. Obecně se nedoporučuje skákání ve více lidech najednou, ale znáte děti, stěží je uhlídáte. Ochranná síť je v takovém případě nutností.

Post Author: deamadre.cz