Site Loader

Moderní americká literatura je velmi oblíbená. Mezi oblíbeného spisovatele, který už bohužel není mezi živými, patří nepochybně Erich Segal. I když zemřel již v první dekádě století, jeho knihy si získávají stále nové a nové čtenáře.
Erich Segal studoval na Harvardově univerzitě klasickou filologii. Krátce působil jako profesor řecké a latinské literatury, ale již poměrně brzy se vydává na spisovatelskou dráhu. Jeho prvotinou je slavný román z roku 1970 „Příběh lásky“, který byl také zfilmován.
potřeby spisovatele
My si však představíme jinou jeho knihu a totiž „Víra a láska.“
Mezi hlavní postavy z amerického Brooklynu patří sourozenci Debora a Daniel a irský chlapec Timothy Hogan.
Debora a Daniel pocházejí z ortodoxní rodiny. Jejich otec Rava Moses Luria je vůdce komunity. Timothy je chudý chlapec, který si přivydělává peníze tím, že pomáhá v rodině rabína Luria.
čtecí koutek
Timothy je pilný student a vystuduje na kněze a pro své schopnosti cestuje hodně po světě. Daniel je předurčen, aby následoval svého otce, ale sám víru více méně opouští, aby se k ní po letech vrátil, ale v transformované podobě, stává se nakonec rabínem v liberální židovské komunitě.
Timothy a Debora se po letech setkávají v Jeruzalémě, kde byla Debora poslána otcem na převýchovu do ultra ortodoxní čtvrti Mea Šarim. I když katolický kněz žije v celibátu a pro židovskou dívku je nepřijatelné nejít si nežida, oba lidé se do sebe velmi zamilují.
Samotný příběh není sám o sobě nosný. To, co dává knize hloubku, je zrcadlo, které spisovatel nastavuje jak světu židovství, tak světu katolictví. Nastavuje zrcadlo, ve kterém se odráží pravda. Odráží se tam vše ryzí a stěžejní z obou vyznání a zároveň vyplývá na povrch to fanatické a zhoubné.
A tak jako většina Segalových knih i tato je především hluboce lidská, kdy se spisovatel opírá o hlubokou znalost prostředí.
 
 
Víra a láska je příběh tří jedinečných lidí z amerického Brooklynu. Debora a Daniel jsou děti Rava Mosese Lurii, nejpřednějšího vůdce komunity ortodoxních židů v Brooklynu. Timothy Hogan je chlapec žijící u tety a strýce, protože otce nezná a matka je zavřená v psychiatrické léčebně a neschopná se o syna starat. Tim není u náhradních rodičů dvakrát vítaný a stává se z něj výtržník a rváč. Avšak cesty Boží jsou nevyzpytatelné a Tim se dostane do lůna Matky církve a vyroste z něj věřící katolík.
Jednoho dne se setkává s Deborou a dva mladí lidé se do sebe hluboce zamilují. Pro Rava Luriu je ale nepřípustné, aby si jeho dcera vzala nežida – a co víc – katolíka! Posílá tedy svou dceru napravit si hlavu do Mea Šarim – uzavřené ultraortodoxní židovské čtvrti v samotném Jeruzalémě.

Post Author: deamadre.cz