Site Loader


Mnoho uÄitelů je bezradných, pokud na nÄ› dopadne bÅ™emeno tvorby programu na Å¡kolní akci. Takové Å¡kolní výlety bývají pak Äasto doslova uÅ¡ité horkou jehlou a program, který je takto vytvoÅ™en, Äasto žáky ani studenty nebaví, mají ho za příliÅ¡ dÄ›tinský Äi naopak za příliÅ¡ odborný. A co pak s tím? Pokud i vás Äeká nÄ›jaká podobná akce, nebo i vícedenní výlet, pak se radÄ›ji spolehnÄ›te na nás, protože my máme pro vaÅ¡e žáky pÅ™ipraveny zážitky i poznání, které odpovídají pÅ™esnÄ› jejich pÅ™edstavám o tom, jak má takový program vypadat.

Každý se u nás zabaví

Když si zvolíte pro své Å¡kolní výlety nás, tedy spoleÄnost Rikitan, pak budete mít vlastnÄ› hotovo. K nám se totiž pÅ™ijedete rovnou bavit, protože u nás se baví i uÄitel, a to spolu s dÄ›tmi. BÄ›hem celého peÄlivÄ› pÅ™ipravovaného programu totiž výpravu provází proÅ¡kolený průvodce, a tak je o vÅ¡e postaráno pÅ™edem, bez jakéhokoliv stresu. A to jistÄ› ocení nejen uÄitelé, ale také jejich studenti. Tak co myslíte, nebylo by to dobré Å™eÅ¡ení i pro vaÅ¡i Å¡kolu, potažmo třídu?

Post Author: deamadre.cz