Site Loader

Ačkoliv my dospělí bereme vyjadřování slovy za samozřejmost, pro děti je naučit se mluvit velmi těžký úkol. Jejich prvotní formou vyjadřování je pláč, kterým dává dítě už od narození najevo, když je něco v nepořádku. Dítě pláče, protože ho něco bolí, protože má hlad, nudí se, je unavené nebo z Vás cítí stres, který se na něj přenáší. Později začíná používat gesta, jako je zamávání ručičkou na znamení loučení nebo natažení ručiček směrem k Vám, když se chce chovat či přitulit.
rodina s kytkou
Vytváření gest je pro lidská mláďata naprosto přirozenou formou komunikace, kterou ale s trochou snahy můžeme rozvinout v komplexní systém komunikace s dítětem, ještě před tím, než se naučí mluvit. Ušetříme si mnoho hádání a uvažování nad tím, co po nás dítě chce, nebo na co nás upozorňuje, protože budeme přesně oba vědět, co daný znak znamená. Tím se zbavíme velkého množství stresu a můžeme vytvářet větší pohodu a příjemnější vztah s dítětem.
Pro naučení se znakování s dětmi můžete využít mnohých kurzů, které jsou pořádány i v naší zemi, stejně jako po celém světě. Můžete se přiučit i na různých webech, ať už českých či zahraničních.
V praxi to může znamenat, že třeba přiložením dlaně k uchu Vám dítě dá najevo, že chce jít spát. Ukázání na ústa zase může znamenat, že dítě má hlad. Můžete si vytvořit znaky jak pro jednotlivé denní činnosti, osoby v okolí, pro zvířata nebo předměty.
kluk s mikrofonem
Na téma znakování se vyjadřují i mnozí odborníci, kteří v něm vidí potenciál rychlejšího rozvoje dětí v různých oblastech, ať jsou to poznávací funkce, sociální a komunikační dovednosti nebo fyzický vývoj. Znakování také přichystá dítěti cestu ke slovům, protože už pro jednotlivá slova zná gesta, která jen slovy nahradí. Znakující děti také mají daleko větší slovní zásobu než ty, které komunikaci gesty nevyužívaly.

Post Author: deamadre.cz