Přesun domácnosti 

Stěhování je radost, tvrdí jedna strana lidstva, zatímco druhá tuto veselost jen haní a nadává.